کندو عسل

هندسه ای پایدار از هنر و معماری

کندو عسل

هندسه ای پایدار از هنر و معماری

کندو عسل
آخرین نظرات
  • محمدرضا نقی زاده

  • محمدرضا نقی زاده

  • محمدرضا نقی زاده
lumion نرم افزاری هستش که شما به کمک اون میتونید منظر مورد نظر خودتونو مدل کنید و نهایتا خروجی فیلم یا عکس بگیرید !
این تصویر هم یک نمونه از رندر های فضا اطراف امام زاده قاضی میر سعید نزدیک روستای حسن جون هستش 

  • محمدرضا نقی زاده
  • محمدرضا نقی زاده