کندو عسل

هندسه ای پایدار از هنر و معماری

کندو عسل

هندسه ای پایدار از هنر و معماری

کندو عسل
آخرین نظرات
  • ۲۴ شهریور ۹۷، ۱۱:۰۶ - دستگاه جوجه کشی
    its nice
  • ۲۳ شهریور ۹۷، ۱۹:۴۵ - وب سایت انکوباتور
    عالی بود
دانشجو ی کارشناسی معماری 

دانشگاه هنر تهران

naghizadeh.mr@gmail.comاینستالیشن - وید ساختمان 2 معماری و شهر سازی