کندو عسل

هندسه ای پایدار از هنر و معماری

کندو عسل

هندسه ای پایدار از هنر و معماری

کندو عسل
آخرین نظرات

۲ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

  • محمدرضا نقی زاده


آنچه درسوگ تو ای پاک تر از پاک گذشت                  نتوان گفت که هر لحظه، چه غمناک گذشت

چشم تاریخ در آن حادثه تلخ چه دید                                    که زمان مویه کنان از گذر خاک گذشت


  • محمدرضا نقی زاده